TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TIN NỔI BẬT
QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

Bạn cần ra mắt một sản phẩm mới, một dịch vụ mới, một văn phòng mới, hoặc cần nâng cao hình ảnh thương hiệu và thực hiện một chiến lược truyền thông? Hoặc bạn chỉ cần được hỗ trợ phát triển và duy trì quan hệ với báo chí, khách hàng, nhà đầu tư, và triển khai các dự án của mình? Bất kể nhu cầu đó là gì, phương pháp tiếp cận linh động của chúng tôi sẽ giúp bạn đạt được các mục tiêu đã đặt ra một cách hiệu quả.

Là công ty cung cấp dịch vụ PR trọn gói, Trailblazer có đầy đủ nguồn lực để đáp ứng các yêu cầu trong nhiều lĩnh vực truyền thông:

+ Phát hành thông cáo báo chí
+ Quan hệ báo chí
+ Truyền thông doanh nghiệp
+ Trách nhiệm cộng đồng của doanh nghiệp
+ Quan hệ khách hàng
+ Quan hệ nhà đầu tư
+ Truyền thông nội bộ
+ Truyền thông thương hiệu
+ Truyền thông sản phẩm
+ Quản lý khủng hoảng
+ Chiến lược truyền thông

DỰ ÁN THAM KHẢO