TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TIN NỔI BẬT
Ảnh
Hành trình đi tìm “cái chữ” của học sinh xã Sơn Ba (huyện miền núi Sơn Hà, Quãng Ngãi) quá đỗi gian nan. Mỗi ngày phải băng rừng, vượt suối rồi đu dây kéo bè vượt sông để đến trường với quãng đường từ 2 – 6km.
Hành trình đi tìm “cái chữ” của học sinh xã Sơn Ba (huyện miền núi Sơn Hà, Quãng Ngãi) quá đỗi gian nan. Mỗi ngày phải băng rừng, vượt suối rồi đu dây kéo bè vượt sông để đến trường với quãng đường từ 2 – 6km.
Xem thêm